Vatanı korumak çocukları korumakla başlar.
Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Çocukluk bilincinden uzak, zulüm altında yaşayan çocuklarımızın da mutlu olmaları ümidiyle...

Yarınların genc¸leri olan kıymetli c¸ocuklarımızın haklarını korumak ve onları gelecegˆe daha gu¨c¸lu¨ hazırlamak ic¸in daima yanlarındayız.