KULÜP İŞLEMLERİ


 

2. SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
2.1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2.2 Spor Kulübü Tüzüğü
2.3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
2.4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
2.5 Adli Sicil Kaydı (e-Devlet)
2.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-Devlet) (Son 5 Yılın)
2.7 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj)
                                 
                                                                                                                                                           
3. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
3.1 Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi
3.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
3.1.2 Genel Kurul Duyurusu
3.1.3 Hazirun Listesi
3.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
3.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3.3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
3.4 Adli Sicil Kaydı (e-Devlet)
3.5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-Devlet) (Son 5 Yılın)
3.6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
                                             
                                                                                                                                                           
4. SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
4.1 Spor Anonim Şirketi Kuruluş Dilekçesi
4.2 Spor Anonim Şirket Tescil Talebi (Ek-3)
4.3 Yönetim Kurulu Kararı
4.4 Spor A.Ş. Esas Sözleşmesi (Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren)
4.5 Adli Sicil Kaydı (e-Devlet)
4.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-Devlet) (Son 5 Yılın)
4.7 Spor Anonim Şirketleri Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
4.8 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)
4.9 Pay Sahipleri Arasında Tüzel Kişiliklerin Bulunması Halinde Tüzel Kişiliklerin Unvan ve Merkezini Gösterir Belge
4.10 Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
4.11 Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.
                                                                  

5. SPOR KULÜBÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
5.1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
5.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
5.1.2 Genel Kurul Duyurusu
5.1.3 Hazirun Listesi
5.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
5.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
5.3 Tüzüğün eski hali Yeni hali.
5.4 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
5.5 Adli Sicil Kaydı (e-Devlet)
5.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-Devlet) (Son 5 Yılın)
5.7 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
                                             
                      
6. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER
Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler ile İlgili Genel Açıklama
6.1 Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler
6.1.1 Karar Defteri
6.1.2 Üye Kayıt Defteri
6.1.3 Evrak Kayıt Defteri
6.1.4 İşletme Hesabı Defteri
6.1.5 Demirbaş Defteri
6.2 Spor Kulübü Defter Teslim Dilekçesi
6.3 Spor Kulübü Kaşesi
6.4 Spor Kulübü Mührü
6.5 Vergi Numarası
6.6 Banka Hesap Numarası
6.7 KEP Adresi: PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak (Vergi numarası alındıktan sonra)
                                                     
                          
7. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
7.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
7.2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
7.3 Spor Kulübü Üye Değişiklik Bildirimi
             
      
9. SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
9.1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
9.2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
9.3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
9.4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
9.5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
9.6 Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler (Spor Dalının Özelliğine Göre)
9.7 Spor Kulübü Bilgi Formu
                                 
                
10. SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
10.1 Nakdi Yardım Başvuru Dilekçesi
10.2 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu
10.3 Nakdi Yardım Taahhütname
10.4 Ayni Bağış Alındı Belgesi
10.5 Kulüp Yetki Belgesi
10.6 Yetki Belgesi
                                                                                        
            
12. İLETİŞİM
Adres: Kültür Mah. Çavuldur Sk. No:6 ELAZIĞ
Telefon: 0424 241 11 50 (Dahili: 141)
E-posta: elazig.lisans@gsb.gov.tr
             
Bilgiler ve tasarım Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sayfasından alınmıştır.