Hangi iş olursa olsun,
Hakk’ın Zât’ından başkası için olmasın. Yoksa o iş yok olmaya mahkûmdur…