SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVLARI YAPILDI

.

7 MART 2018
HABERİNFOTOĞRAFLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulamasına dair usul ve esaslar gereğince; İl Müdürlüğümüz bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi planlanan hizmet alımı personelimizin mülakat ve uygulama sınavları 05-06 Mart 2018 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılmıştır.

Sınav Komisyonu tarafından yapılan mülakat ve uygulama sınav sonuçları ilerleyen günlerde İl Müdürlüğümüz web sayfası ve ilan panosundan ayrıca duyurulacaktır.